وظایف اساسی حوزه شرکت :

تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی؛

انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه های تحت مالکیت؛

برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه ارتقاء و بهینه سازی تأسیسات)

تامین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موزارین قانونی؛

سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی؛

تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت؛

همکاری و مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت؛

مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید برق) مرتبط باشد.