واگذاری ۸۲۶ میلیون مترمکعب آب به کشاورزان اصفهانی

ستاندار اصفهان:
🔹حجم آب تحویلی به کشاورزان از مهرماه سال گذشته تا پایان خردادماه امسال جهت کشت پاییزه ۶۰۸ میلیون مترمکعب و تاکنون ۲۴۰ میلیون مترمکعب که در مجموع ۸۲۶ میلیون متر مکعب بوده است.
🔹میزان بارش‌ها از اول سال آبی ۱۱۷۶ میلی‌متر بوده است که این میزان نسبت به سال آبی گذشته بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر بوده است و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۳ درصد کاهش داشته است.
🔹به کشاورزان آب تابستانه اختصاص داده شد و هر زمان میزان آب سد به ۲۰۰ میلیون مترمکعب برسد آب را قطع خواهیم کرد.​